Upprätthålla tegelplattor består av städa vegetation och ersätta skadade eller trasiga tegelplattor för att eliminera stuprör igensättning eller vatteninfiltration i attika eller i isoleringmaterialet.