Underhåll, städning eller ersättning av stuprör koppar när så krävs, spelar en viktig roll i upprätthålla fasad och tak I gott skick. Vi rekommenderar årliga undersökning och städning för att eliminera framtida försämringar som sker på grund av det.