Vårt team är utbildat i att ta bort snö från tak på ett säkert sätt. Vi använder sändnings- och mottagningsstationer för att synkronisera med tekniker på marken som styr gående.