Vi genomför målning tjänster för hus, kontors- eller industriella byggnader.
Vi förberedar och målar byggnaders fasad.

Vi behandlar och målar fönsterkarmar.
Vi förberedar/malar plåt elementa
Vi målar om bommar av metall strukturer. Vi renoverar vilken som helst element av murbruk, ved eller metall och vi bjuder åtminstone 3 år garanti i enlighet med anläggningar.