Vi kan effektuera reparationer av sprickor, eliminering fasad delar som riskerar att falla eller målning med hjälp av klättring tekniker. Vinsterna av våra tjänster består av snabbgående och mycket billigare verkställande jämfört med metall byggnadsställningar.
Man behöver inte stänga fotgängare tillgånger för långa perioder.


Verksamheten börjar med en inspektion och riskanalys, vilket hjälper oss att ta fram en detaljerad beräkning som innehåller all nödvändig information.